Fabricando un Hit

4, 5, 11 e 12 outubro
INTERCAMBIO DE CD’S
PRAZA DA PEREGRINA / PRAZA DA VERDURA 12:00 AM

Colle un CD orixinal da túa colección, o que queiras, un do que te poidas desfacer, por bo, por malo ou porque si. Vai á Praza da Peregrina ou á da Verdura o día acordado, procura o posto de Pecados e entrégao. A cambio, has recibir outro. Non un calquera senón todo o contrario: un disco único, o mesmo para todos. Queres saber cal? Vén e búscanos. E se decides non vir, faite un favor: non preguntes o que perdeches porque ha ser moi difícil que o atopes na túa tenda habitual. Imos fabricar un hit.
October 4th, 5th, 11th and 12th.

CD EXCHANGE

Take an original CD from your collection, whatever CD you want, that one you can take part with it for whatever reason: for being good, for being poor or just for the sake of it, and go to the Praza da Peregrina or the Praza da Verdura the scheduled day, look for the stand of Pecados and hand it. In return, you will receive another one. You will not receive whatever CD. On the contrary you will receive an exclusive CD, the same for everyone. Do you want to know which one? Come and look for us.
If you decide not to come, you do not ask for what you have lost because finding the CD in your usual shop will be very difficult. We are going to make a hit.


INTERCAMBIO DE CD’S

Coge un CD original de tu colección, el que quieras, uno del que te puedas deshacer, por bueno, por malo o porque sí. Vete a la Praza da Peregrina o a la de la Verdura el día acordado, busca el puesto de Pecados y entrégalo. A cambio, recibirás otro. No uno cualquiera sino todo lo contrario: un disco único, el mismo para todos. Quieres saber cuál? Ven y búscanos. Y si no vienes, hazte un favor: no preguntes lo que te has perdido porque va a ser muy difícil encontrarlo en tu tienda habitual. Vamos a fabricar un hit.

Envia un comentario