CAXADE: xira presentación "A Dança Das Moscas"

- 25.XAN.14 A Bandeira. Arume

- 08.FEB.14 Bueu. Sala Aturuxo (através da RGMV)

- 12.FEB.14 Compostela. Ultramarinos (através da RGMV)

- 15.FEB.14 Compostela. A Nave de Vidán (acto privado para parlamentarios europeos)

- 15.MAR.14 Redondela

- 04.ABR.14 Ourense. Café Pop Torgal

- 15.MAI.14 Coruña. Teatro Rosalía de Castro

- 7.XUÑ.14 Lugo. Clavicémbalo (por confirmar)

Envia un comentario